Kwaliteit

Kwaliteit en aandacht staan voorop bij goede zorg voor uw gebit. Wij besteden daarom veel aandacht aan goede service en zorgvuldige informatie. Wij staan garant voor onze behandelingen, onze materialen en onze administratie. Tevens hanteren wij procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een voorbeeld hiervan is de richtlijn praktijkhygiëne. Een degelijke klachtenbehandeling hoort er ook bij. In onze praktijk werken wij ook aan het op pijl houden van de kwaliteit. Wij besteden tijd en aandacht aan de volgende zaken:
Z

Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging

Z

Lezen vakliteratuur

Z

Volgen van bij- en nascholing

Z

Bijwonen intercollegiaal overleg

Z

Interne scholing

Z

Kennistoetsen maken

Z

Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzer

Z

Bezoeken klinische avonden

Wij stellen uw mening erg op prijs. Heeft u suggesties of op- en aanmerkingen hoe wij u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat wij excellente kwaliteit blijven leveren.

Huisregels

In onze praktijk leven wij met een aantal huisregels om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij kunnen de kwaliteit van de zorg alleen garanderen indien er onderling een goede communicatie is, een reëel verwachtingspatroon aan uw kant en wederzijds vertrouwen aanwezig is. U kunt van ons verwachten dat we ons uiterst inspannen en u de meest optimale en adequate zorg bieden.

Wij willen u graag als patiënt aannemen, indien u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

Z

Wanneer uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd (bv. uw adres, telefoonnummer, emailadres, zorgverzekering), gelieve dit door te geven aan de balieassistente.

Z

Wij verwachten dat u op tijd op uw afspraak verschijnt.

Z

Een gemaakte afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Later geannuleerde afspraken kunnen in rekening worden gebracht, indien het ons niet lukt om de gereserveerde tijd op te vullen.

Z

Indien u een afspraak op maandag heeft verzoeken wij u zich op vrijdag vóór 12 uur af te melden.

Z

Agressief gedrag, verbaal of anderzijds, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Z

Om complicaties na een behandeling te vermijden is het noodzakelijk inzicht te krijgen in uw medische achtergrond. Daarom zullen er hierover bij elke periodieke controle enkele vragen gesteld worden.

Z

Patiënten dienen minimaal 1 keer per jaar op controle te komen.

Z

Nieuwe patiënten dienen bij hun eerste bezoek aan onze praktijk een geldig legitimatiebewijs en zorgpas mee te brengen, zodoende kunnen wij uw identiteit en verzekering controleren.