Wat te doen bij klachten?

Uw mening telt

Wij horen graag van u hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is zeer welkom, hiermee kunnen wij onszelf verbeteren om u de beste zorg te kunnen aanbieden. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Stuur ons een e-mail op info@nitidental.nl. Alvast dank!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts voldoende zijn. Als u hierna behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de ANT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.
P

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012 (€ 0,90 per gesprek).